Projecten


Vrouwenwerkplaats.

De vrouwen.  Door de opkomende geldeconomie en daarmee gepaard gaand vertrek van veel mannen om elders te werken wordt de druk op de vrouwen van Pikin Slee steeds groter.  Zij hebben zich verenigd in Fiti A Wan  (samen één) .  Deze bestaat uit o.a. vrouwen van de naaigroep,  kalebasgroep,  zeepjesgroep en kunstnijverheidsklas voor kinderen. De producten die vervaardigd worden zijn voor eigen gebruik maar ook in toenemende mate voor de verkoop aan toeristen, en winkels in de stad. Tot nu toe vinden de activiteiten buiten plaats of bij een van de deelnemers thuis.

Daarom is er dringend behoefte aan een gebouw voor de vrouwen en kinderen zodat ze een vaste ruimte hebben voor hun werkzaamheden. Zonnepanelen gaan zorgen voor een geregelde aanvoer van stroom.

Het doel is het bevorderen van de economische zelfstandigheid van de vrouwen en d.m.v. trainingen zichzelf te ontplooien. Hierin kunnen ook de kinderen worden meegenomen.

Sleutelwerkplaats.

Het dorp is afhankelijk van de rivier. Er zijn geen wegen. Al het vervoer gaat per korjaal (boot vervaardigd uit uitgeholde boomstam) uitgerust met buitenboordmotor.

Er komen meer brommers,  fietsen,  generatoren,  buitenboordmotoren en motorkettingzagen.  Er zijn zelfs enkele tractoren. Verder worden er steeds meer machines in gebruik genomen voor de gewasverwerking en de houtbouw.  Voor onderhoud en reparatie van deze apparaten is men afhankelijk van de werkplaatsen in Paramaribo.  Dat betekent langdurig transport en hoge kosten.  De kennis is er,  maar ook hier ontbreekt het aan een plek en middelen.

Om daar in de toekomst zelf in te kunnen voorzien is het hoog tijd voor een sleutelwerkplaats.  Ook daar kunnen jonge schoolverlaters aan de slag.  Zeker voor deze werkplaats is er in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor de opgroeiende jeugd en de omringende dorpen.